Contact Us

Eto po ang mga paraan kung paano po ma contact ang aming Customer Support:

1. Via email: wiltoplaysupport@peryaperya.com

2. Via Facebook Messenger sa aming Facebook page: https://www.facebook.com/WilToPlay

Salamat